Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 “Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden” psalm 78:2 berijmd

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken