Neeltje Hietkamp bouwt klaslokalen in Nepal

 

Komende zomer bouw ik samen met een groep Nederlandse jongeren van World Servants klaslokalen in Nepal. We gaan dienen door samen met de lokale mensen te bouwen en door samen met de kinderen te spelen geven. Op deze manier geven we Jezus’ liefde handen en voeten.

Update uit Sierra Leone

 

In augustus 2019 vertrokken we uit Laminaya, onder de indruk van alles wat we samen met de lokale community hadden meegemaakt en bereikt. De aannemer heeft de afgelopen maanden samen met de community hard gewerkt om de klaslokalen klaar voor gebruik te maken. Begin Januari kregen we nieuws van projectcoördinator Edward van World Servants: De kinderen uit Laminaya kunnen dankzij de uitbreiding van vier klaslokalen naar school! Op onderstaande foto is te zien hoe blij de kinderen zijn. We worden enthousiast als we horen dat de toekomst van deze kinderen en hun families, die we persoonlijk hebben leren kennen, een stukje hoopvoller is geworden! We blijven bidden dat het goed mag blijven gaan met de community en de kerk in Laminaya. Deze kinderen krijgen de kans om hun dromen om dokter, leraar, verpleegkundige, dominee of minister te worden waar te gaan maken!

 

Winterbuffet 2020

Vrijdag 31 januari was de vijfde editie van het jaarlijkse winterbuffet. Het enthousiasme, de gezelligheid, de mooie reacties & overheerlijke maaltijden maakten het tot een meer dan geslaagde avond. De opbrengst van deze avond is iets om dankbaar voor te zijn, namelijk € 984,87 !!!

Deze actie heeft er ook voor gezorgd dat ik samen met de andere actieopbrengsten en vrijwillige bijdragen mijn deelnemersbijdrage van € 2.430,- bij elkaar heb! Bedankt iedereen die hieraan heeft mogen bijdragen, ook namens de kinderen en jongeren in Nepal die straks dankzij u naar school kunnen!

 

Leidersmeeting in Zwolle

Datzelfde weekend heb ik voor het eerst het leidersteam ontmoet in Zwolle. Vijf mensen met wie ik de komende de zomer de groep van 27 jongeren mag leiden. Een aantal van hen zijn net als ik eerder als leider mee geweest en hebben al wat ervaring. Om elkaar goed te leren kennen lieten we ons opsluiten in een escaperoom. Door aanwijzingen in de kamers, konden we codes kraken. Uiteindelijk lukte het ons binnen de 60 minuten te ontsnappen. Afsluitend gingen we met elkaar lunchen en uit elkaars verhalen was het enthousiasme merkbaar. Dit maakt dat ik veel zin heb om straks samen met hen naar Nepal te gaan!

 

Leidersweekend in maart 2020

De komende periode zullen we ons verder gaan voorbereiden. Dit betekent naar de GGD voor vaccinaties, het team en de deelnemers beter leren kennen. Maar me ook verdiepen in de medische zorg van Nepal. World Servants helpt ons met de voorbereiding door tijdens het leidersweekend trainingen aan te bieden over o.a. impact op jongeren, gespreksvaardigheden, teambuilding en talentontwikkeling.

Wilt u op de hoogte blijven van het project?

Dat kan! Voel u vrij om mij (ook straks in juli) te blijven volgen via www.geef.ws/neeltje of via www.facebook.nl/NeeltjeWS Daar zullen alle updates van het project verschijnen. Samen bouwen we aan verandering!

 

Groetjes, Neeltje Hietkamp

 

 

 

 

Zendingsreis naar Albanië

 

Zestien. Dat is het aantal deelnemers dat zich opgaf voor de eerstvolgende zendingsreis naar Albanië. Uit onze gemeente gaat ouderlinge Griet Strikwerda mee als begeleider. Daarnaast 7 jongelui uit onze gemeente en 2 uit de gemeente Sumar die ik eerder diende. Op 24 maart vindt de eerste samenkomst als voorbereiding op de zendingsreis om kwart over elf plaats in de Gereformeerde Kerk te Opeinde. Bauke en ik gaan de zendelingen in spe dan iets vertellen over het programma en de werkmap. In het vorige kerkblad schreef ik al dat Bauke (die u misschien wel kent als journalist van de Friese radio) en zijn echtgenote Evie straks voor langere tijd zendeling zullen zijn in Albanië. Daarover staat op hun website (www.ecmnederland.nl/deelstra) het volgende:

 

Veel Albanezen leven in armoede en zonder hoop. Wij willen hen hoop geven met het Evangelie van Jezus Christus.

 

Bauke (1988) en Evie (1993) Deelstra houden van Jezus en willen over Hem vertellen in Albanië. Dit land heeft een speciaal plekje in hun hart. Ze zien hoe de Albanezen verlangen naar de vreugde van het Evangelie. Op dit moment zitten Bauke en Evie in het voorbereidingstraject op hun uitzending.

 

Sinds 2010 komen Bauke en Evie elke zomer met hun kerk in het Albanese dorpje Pinet. Ze organiseren dan een tiendaags evangelisatieprogramma met onder meer een Bijbelspelweek voor kinderen, een vrouwenmeeting en jongerenavonden. Daarbij zoeken ze ook ouderen en families op. Op deze manier bereiken ze het hele dorp met het Evangelie. Ze ervaren hoe waardevol het is om te evangeliseren in een moslimland.

 

Veel Albanezen zijn niet bekend met het Evangelie. Dit komt mede door het communistische verleden. Doordat Bauke en Evie elke zomer zien hoeveel vreugde het delen van het Evangelie geeft, is bij hen het verlangen gegroeid om voor meerdere jaren naar Albanië te gaan. Ze hopen eind 2019 te verhuizen. Omdat ze in verwachting zijn van hun eerste kind, zal dat waarschijnlijk als een klein gezinnetje zijn.

 

Ds. K. van Marrum

 

 

Nieuws van de Kinderkerk!

 

We kijken terug op een waardevolle advent- en kersttijd. Het was een hele uitdaging om genoeg kinderen te vinden voor het voorlezen van een gedichtje in de kerk, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Het kinderkerstfeest werd een feestje voor jong en oud. We sloten de dienst af met een “mini-Krystkuier”. We liepen een route van zo’n anderhalve kilometer, verlicht met fakkels. We gingen op zoek naar het kindje Jezus. Onderweg kwamen we een herder en een engel tegen, zei vertelden ons, welke weg we moesten volgen. Koning Herodes stond ons ook op te wachten en hij wilde graag weten wat wij zochten, we vertelden hem niks. Uiteindelijk kwamen we bij Jozef en Maria en in de kribbe lag het kindje Jezus

 

 

Via deze weg willen we nogmaals de figuranten bedanken! Tsjikke Andringa bedankt voor het verzorgen van de mooie kostuums! En bedankt vrijwilligers die ervoor zorgden dat alles er onderweg zo mooi uit zag!

 

 

 

 

 

Als jullie dit lezen zijn de meesten al gewend aan het jaar 2020. Dit jaar hebben we weer heel veel leuks in petto voor de kinderen. Tijdens dit schrijven zitten we middenin het project: “Baas”. Hierin staat het thema: armoede centraal. Armoede is niet alleen iets in Afrika, de beelden die we zien op televisie of in de grote stad. Ook mensen dichtbij leven soms in armoede. De gevolgen zijn niet altijd direct zichtbaar, al vragen sommige kinderen zich wel eens af waarom bepaalde klasgenootjes nooit mee kunnen naar het zwembad of geen mobiele telefoon hebben. Samen met de tieners van onze kerk, spelen de kinderen het spel “Baas” op de tablet. Ze kunnen punten scoren maar er moeten ook vragen worden beantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in hoe de kinderen armoede beleven. De kinderen gaan hun steentje bijdragen en gaan acties bedenken om armoede te bestrijden. Misschien hebt u al wat gehoord, want er zijn veel goede ideeën naar voren gekomen die gemeentebreed gedragen kunnen worden. In het volgende nummer kunt u vast meer lezen over dit project.

 

Op zondag 9 februari a.s. is er een kerk-, school- en gezinsdienst. Deze dienst is voorbereid door CBS de Frissel en de kinderkerk. Het thema is: “Waar bouw jij?”

Jullie komen toch ook? De dienst begint om 9.30 uur.

 

Wist u dat het soms lastig is in te schatten hoeveel kinderen er wekelijks komen bij de kinderkerk? De laatste jaren loopt het aantal kinderen terug en staan we er geregeld met alleen ons eigen kinderen. Dat vinden we jammer. Ons enthousiasme houdt ons niet tegen, maar het heeft ons doen besluiten om niet elke week meer kinderkerk te geven. Op de volgende data is er géén kinderkerk:

 

02-02-’20, 16-02-’20, 23-02,’20, 08-03-’20, 29-03-’20, 26-04-’20, 10-05-’20, 17-05-’20, 24-05-’20 en 14-06-’20.

 

We sturen regelmatig een mail naar ouders en betrokkenen met nieuws van de Kinderkerk, mocht je deze mail nog niet ontvangen, laat het ons dan weten. Je kan een mailtje sturen naar:Janette Visser Dan mis je niets meer!

 

Zien we jou de volgende keer bij de kinderkerk?

Neeltje, Anke, Janette, Ilse Marije, Hinke en Saakje Lysbet.

 

 

KinderKerk en TienerDienst

 

Op 12 januari heeft de kinderkerk en de tienerdienst het spel BAAS gespeeld. In dit spel is er aandacht voor armoede.

Dit kan ver weg zijn maar ook hier in het dorp is er armoede. Je ziet dit niet altijd maar het is er zeker. Tijdens dit spel hebben de kinderen de regie… zij zijn dan ook de BAAS.

Zij hebben vanuit dit spel een actie bedacht met de leiding.

We gaan met elkaar in actie tegen armoede. Op verschillende plekken in het dorp willen we kasten neerzetten die WEGGEEFKASTEN worden genoemd.

Deze willen we graag op plekken hebben te staan waar mensen elkaar ontmoeten, maar waar je ook makkelijk even wat kunt pakken zonder dat iedereen dit ziet.

 

In de volgende “De Boustien” hoort u waar de kasten staan en wat u erin kunt zetten.

Mocht u alvast opruiming houden en er zijn spullen als spelletjes, knuffels, sportschoenen

of andere bruikbare spullen.. Gooi dit dan niet weg dit kan straks in een weggeefkast. Komende zondag laten we een filmpje zien in de kerk en zullen we vertellen wat we nodig hebben….sterke mannen die een kast neer kunnen zetten, mensen die af en toe eens even bij de kasten willen checken hoe het erbij staat etc..

 

Denkt u met ons mee?

 

Hartelijke groet,

Kinderkerk en Tienerdienstkids en leiding.

Doetie vd lijn

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken