Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

 

Lucas 19 vers 8, 9 en 10

Johannes de Heer zangdienst

 

M.m.v. dominee A. Elverdink en

organist Hayo Halbersma

 

 

Zondagavond 25 oktober

Aanvang: 19.30 uur

In de Johanneskerk te Feanwâlden

 

Vanaf 19.00 uur staan de deuren open en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken.

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken