Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 “Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden” psalm 78:2 berijmd

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

 

 

Liturgie voor de online dienst op zondagmorgen 5 april om half 10.

Deze dienst zal rechtstreeks worden uitgezonden vanuit de Johanneskerk.

 

 

Voorganger in deze dienst is ds. K. van Marrum.

 

Palmzondag.

Welkom

Bemoediging en Begroeting

Psalm 118: 1 en 9

Gebod: aanmoedigende oproep van de apostel Paulus:

Filippenzen 2: 5-11

Gebed

Genadeverkondiging: 1 Johannes 4: 9-12

Zingen: gezang 21: 1, 4 en 7

Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-19 (NBG vertaling 1951),

Jesaja 50: 4-7, Matteüs 21: 1-11

Zingen: Rijst op, rijst op voor Jezus, lied 205 Johannes de Heer.

Prediking

Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Gebeden

Zegen

Lied: lied 425 Vervuld van uw zegen.

 

 

 

link naar de dienst

 

 

 

 

"Sneintemoarn" 5 april 2020”

 

Zondag is er weer een rechtstreekse uitzending vanuit de Johanneskerk, ds. Klaas van Marrum zal hierin voorgaan.

 

1e collecte Kerk in Actie Jeugdwerk (JOP)

2e collecte kerk

 

 

Door de drukte op kerkdienstgemist kan het voorkomen dat u de uitzending niet rechtstreeks kunt volgen, u kunt het op een later tijdstip nog eens proberen.

 

 Orgelbespeling

Ter bemoediging en hoop in deze onzekere tijd heeft één van onze organisten de afgelopen week een orgelbespeling opgenomen in de Swettetsjerke die u terug kunt luisteren op.

 

 https://kerkdienstgemist.nl/stations/1235/events/recording/158582760001235

 

De opname is zo gemaakt dat u de liederen ook zelf kunt meelezen/meezingen.

 

Goede vrijdag is er ook een online dienst vanuit de Johanneskerk.

 

In de Stille week kunt u via deze link een compilatie van de Passion van Feanwâlden bekijken:

 

 https://youtu.be/5plaGDk-eDg

 

 

Van het College van Kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden,

Wij leven nu in bijzondere, onzekere en voor sommigen angstige tijden als gevolg van het coronavirus. De vele maatregelen beperken ons ook in het gezamenlijke vieren van onze kerkdiensten in de Swettetsjerke en Johanneskerk.

Maar wat is het mooi dat wij toch online de dienst ‘bij kunnen wonen’.

Dit houdt echter in dat er tijdens deze diensten niet gecollecteerd wordt. Collecten zijn inkomsten die wij, naast de vaste vrijwillige bijdrage, hard nodig hebben om alles draaiende te houden. Wij willen u twee mogelijkheden aanbieden om toch uw collecte te kunnen bijdragen:

 

*Door inleveren van uw collecte of collectebonnen bij kerkrentmeester Bauke Kasma, of bij Margaretha de Vries-Damstra.

Wilt u deze in een envelop doen en hierop vermelden voor welk doel/doelen dit bestemd is en in welke verdeling:

kerk, diaconie of zending.

 

*Of door uw collecte over te maken op rekening van de Protestantse Gemeente Feanwalden-Feanwâldsterwâl nummer NL04 0343 3003 46

 

Heeft u collectebonnen nodig dan kunt u contact opnemen met Margaretha de Vries-Damstra.

 

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken