Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood,  sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’  Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’  Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

 

1 Korinthiërs 11: 23-26

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken