Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 

 

Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over

de vraag wie van hen de belangrijkste was.

Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.

Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn,

moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.

 

Marcus 8 vers 34 en 35

 

ZANGDIENST

 

M.m.v. organist Hayo Halbersma.

en dominee K. van Marrum

 

 

 

Zondagavond 16 oktober

Aanvang: 19.30 uur

In de Johanneskerk te Feanwâlden

 

Vanaf 19.00 uur staan de deuren open en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken.

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken