Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 “Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden” psalm 78:2 berijmd
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken