Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 “Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden” psalm 78:2 berijmd

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

 

 

Online kerkdiensten vanuit de Johanneskerk of Swettetsjerke te Feanwâlden

 

link naar de dienst

 

 

De liturgie voor de dienst op zondagmorgen 2 augustus om half 10.

 

Deze dienst zal ook worden uitgezonden vanuit de Swettetsjerke.

 

 

Voorganger in deze dienst is ds. Pieter Dijkstra.

 

Orgel muziek

 

Welkom en mededelingen

 

Samen in de naam van Jezus

 

Bemoediging en Groet

 

L. 405 (Heilig, heilig, heilig)

 

Gebed

 

L. 412 : 1 en 3

 

Schriftlezing: Openbaring 7

 

L. 726

 

Preek

 

Orgelspel

 

L. 798

 

Geloofsbelijdenis lezen

 

Gebeden

 

Slotlied: 725 : 1, 3 en 4

 

Zegen

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Sneintemoarn" 2 augustus 2020

 

Voorganger: Ds. P. Dijkstra

1e collecte: Diaconie NL14RABO0343314134

2e collecte: kerk NL04RABO0343300346

 

Koster: Peter Modderman

Beamer: Popke Broersma

Filmer: Anne v.d.Veen

 

Mededelingen

De bloemen gaan met een groet naar Anne Haringa.

 

Collecten

Met ingang van heden is er als u de dienst bijwoont de gelegenheid om bij binnenkomst uw bijdrage voor de collectes te deponeren op de hoge ronde tafel in de hal van de kerk.

Kerkbezoek Met ingang van 1 juli zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld, reden om ook de afspraken rondom kerkbezoek aan te passen. Het is met ingang van heden niet meer nodig om je vooraf aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Wat wel blijft is de 1,5 meter regel, met uitzondering voor leden uit eenzelfde gezin. Dit betekent dat het aantal gemeenteleden dat een dienst kan bijwonen schommelt tussen de 50 en 60. In het geval dat er meer gemeenteleden de diensten bij willen wonen zullen we helaas een aantal mensen moeten teleurstellen. Als blijkt dat dit structureel is, en wat zou het mooi zijn als er weer veel mensen de diensten willen bijwonen, overwegen we andere maatregelen.

Een 11 uurs dienst in de Johanneskerk is dan zeker het overwegen waard. Wat voorlopig nog wel blijft is: * We houden 1,5 meter afstand * Binnenkomst via 1 deur * Men wordt een plaats toegewezen * Mogelijkheid om handen te desinfecteren *Gecoördineerd de kerk verlaten. * Niet zingen

 

 

Ieder heeft een lied Ook in de vakantietijd is het goed om contact met elkaar te houden. We willen proberen dat ook te doen door een klein projectje: “Ieder heeft een lied”. De opzet is eenvoudig. Op drie dagen begint er om half acht een uitzending vanuit de Swettetsjerke. In de uitzending gaat het vooral om het laten horen van aansprekende liederen, die bijvoorbeeld troosten, houvast bieden, bemoedigen, dankbaarheid vertolken of Gods naam groot maken. Vast hebt ook u een lied dat u aanspreekt, dat een bijzondere betekenis heeft voor u door iets wat u meemaakte.

We zien graag dat u dat lied met ons deelt. En we zouden ook graag horen dat u vertelt waarom dat bepaalde lied u aanspreekt. U kunt dat vertellen in de uitzending zelf door te bellen met een telefoonnummer dat dan aangegeven wordt. U mag natuurlijk ook van tevoren liederen opgeven. Dan hebben we direct al een goed begin. U mag dat aan mij doormailen (k.vanmarrum@knid.nl) of aan Tjemme v.d.Meer 06 22744906. Het spreek vanzelf dat u deze liederen ook kunt aanvragen juist voor iemand anders. “Ieder heeft een lied” a.s. woensdag 5 augustus om half acht.

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken