Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 

Het licht van uw gelaat

Ps. 67:2

 

In de kerk hoor je regelmatig de zin: De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Dat komt uit Numeri (6:25), in de vertaling uit 1951. Hetzelfde staat er in deze psalm. Het betekent zoveel als: ik wens je toe dat God in jouw leven net zo onontkoombaar en stralend aanwezig is als de zon boven Israël.

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken