Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 

 

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u:

alleen wie opnieuw wordt geboren,

kan het koninkrijk van God zien.’

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken